1. ถาม    อาคาร/ที่พักอาศัย ไม่มีกราวด์สามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันได้หรือไม่

    ตอบ   ป้องกันได้ เพราะระบบไฟฟ้าประเทศไทยเป็นแบบ TN-C-S คือ นิวตรอน ( N ) กับ กราวด์ ( G ) เชื่อมต่อถึงกันที่ตำแหน่งตู้เมนไฟฟ้า ( MDB ) จึงไปลงกราวด์ที่ตู้เมนไฟฟ้า หรือ ไปลงกราวด์ที่หม้อแปลงไฟฟ้าได้

 

2. ถาม     SiPAD 1 ตัว สามารถป้องกันได้ทั้งบ้าน / ที่พักอาศัย ใช่หรือไม่

    ตอบ     เนื่องจากไม่ทราบการเดินระบบไฟฟ้าของแต่ละสถานที่ จึงขอตอบว่าติดตรงไหนปลอดภัยตรงนั้น และถ้าติดมากจุด   ก็จะครอบคลุมได้ทั้งบ้าน / อาคาร

 

3. ถาม  SiPAD 1 ตัว เสียบที่เต้ารับไฟฟ้าตัวหนึ่ง จะสามารถป้องกันคลอบคลุมถึงเต้ารับไฟฟ้าตัวอื่น ๆ ที่อยู่ห่างออกไปได้เป็นระยะกี่เมตร

    ตอบ    ประมาณ 5 เมตร ยิ่งห่างออกไปประสิทธิภาพในการป้องกันจะลดลงตามลำดับ

 

4. ถาม   ถ้าต้องการใช้ SiPAD 1 ตัว ติดตั้งป้องกันครอบคลุมได้ทั้งบ้านสามารถทำได้ไหม

    ตอบ   สามารถทำได้ โดยต้องออกแบบใหม่ เพื่อกำหนดตำแหน่งในการติดตั้ง แต่ขอแนะนำให้ติด SiPAD ที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสุดโปรดของท่านจะดีกว่า เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เปรียบเสมือนมี Body Guard ส่วนตัวคุ้มครองอยู่กับคุณตลอดเวลา แทนที่จะเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านประตูทางเข้า

 

5. ถาม เสียบไปแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ป้องกันฯ ทำงานหรือเปล่า

   ตอบ  ขอเปรียบเทียบเหมือนถุงลมนิรภัย ( AIR BAG ) ในรถยนต์ ไม่สามารถทราบได้ว่าถุงลมนิรภัย ( AIR BAG ) จะพร้อมทำงานอยู่หรือไม่ ถ้ายังไม่เกิดการกระแทกอุบัติเหตุ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ Surge Protector ทั่วไป รวมถึงอุปกรณ์ SiPAD ตราบใดที่แรงดันไฟฟ้าอยู่ในระดับปกติ 230 Volt +-15% อุปกรณ์ SiPAD จะไม่ทำงาน แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติเกิดขึ้น อุปกรณ์ SiPAD จะทำงานทันที โดยทำการดักจับและเปลี่ยนเส้นทางกระแสไฟกระโชก ( Surge Current ) ให้ไหลผ่านตัวมันเอง* แล้วส่งกลับไปยังแหล่งกำเนิดที่มาของความผิดปกตินั้น จึงทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้านั้น ไม่ได้รับความเสียหาย

 

            * ถ้าไฟกระโชกที่เกิดขึ้น มีขนาดรุนแรงเกินกว่าที่อุปกรณ์ SiPAD จะรับได้ อุปกรณ์ SiPAD จะเสียหาย แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดต่าง ๆ จะยังคงปลอดภัยอยู่ แต่ถ้ามีไฟกระโชกเกิดขึ้นตามมาอีกครั้ง ( ขณะที่อุปกรณ์ SiPAD เสียอยู่ ) แน่นอน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดต่าง ๆ ย่อมเสียหาย ในกรณีนี้ถ้ามีอุปกรณ์ SiPAD ตัวที่ 2 ต่อป้องกันอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อุปกรณ์ SiPAD ตัวที่ 2 นี้อาจจะช่วยป้องกันได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างของอุปกรณ์ SiPAD ทั้งสอง

 

6. ถาม ป้องกันได้ 100% ใช่หรือไม่

    ตอบ ไม่สามารถตอบคำถามนี้อย่างชัดเจนได้ เพราะไม่มีใครบอกได้ว่าไฟกระโชก ( Surge )

           - จะเกิดขึ้นเมื่อใด ?

           - จะมีขนาดความรุนแรงเท่าไหร่ ?

           - และจะเกิดนานแค่ไหน ?

             ตราบใดที่แรงดันไฟฟ้าอยู่ในระดับปกติ อุปกรณ์ SiPAD จะไม่ทำงาน แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติเกิดขึ้น อุปกรณ์ SiPAD จะทำงานทันทีดังที่อธิบายไว้แล้วในข้อที่ 5

 

7. ถาม อุปกรณ์ป้องกันฯ นี้กินไฟฟ้ามากมั้ย

    ตอบ  กินไฟน้อยกว่า 0.1 วัตต์ กล่าวได้ว่าไม่กินไฟเลย

 

8. ถาม จะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ป้องกันฯ เสีย หรือใช้งานได้ปกติ

   ตอบ  มี Indicator แสดงสถานะว่าปกติ จะเป็นแถบสีเหลือง หรือเสีย จะเป็นแถบสีแดง

 

9. ถาม ความแตกต่างของ SiPAD กับ อุปกรณ์ป้องกันทั่วไป ( SPD  ) มีอะไรบ้าง

    ตอบ อุปกรณ์ป้องกัน SiPAD กับ อุปกรณ์ป้องกันทั่วไป ( SPD  ) มีคุณสมบัติและลักษณะการทำงานเหมือนกัน โดยอุปกรณ์   SiPAD มีคุณสมบัติเด่น ต่างจากอุปกรณ์ป้องกันทั่วไป ( SPD  ) คือ

      9.1 มีขนาดเล็ก พกพาง่าย ใช้ได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา

      9.2 ติดใช้งานได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังหรือรางปลั๊กพ่วง ก็ใช้งานได้ทันทีไม่มีขั้นตอนซับซ้อน

      9.3 ราคาเหมาะสมและคุ้มค่า ในการป้องกันความเสียหายให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เปราะบางทุกชนิด ( เฉพาะค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทั่วไป ( ไม่รวมมูลค่าของอุปกรณ์ป้องกันทั่วไป  ) ก็มีราคาสูงกว่าอุปกรณ์ป้องกัน SiPAD แล้ว )

      9.4 ใช้ได้ในทุกองค์กรทั้งขนาดใหญ่ไปจนถึงครัวเรือน

      9.5 อุ่นใจด้วย STOV Technology

 

10. ถาม การรับประกันสินค้าเป็นอย่างไร

      ตอบ  รับประกันสินค้า 1 ปี เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิต หรือการใช้งานที่ถูกต้อง เช่น ติดตั้งภายในบ้าน

            ห้ามติดตั้งใช้งานภายนอก ตากแดด ตากฝน เป็นต้น

 

11. ถาม อุปกรณ์ SiPAD มีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่

      ตอบ มากกว่า 10 ปี ถ้าไม่ได้รับไฟกระโชก ในกรณีมีไฟกระโชกเกิดขึ้น อุปกรณ์ SiPAD จะทำการดักจับและเปลี่ยนเส้นทางกระแสไฟกระโชกให้ไหลผ่านตัวมันเอง (รายละเอียดตามข้อ 5) ดังนั้นถ้าไฟกระโชกที่เกิดขึ้น มีขนาดและความรุนแรงมากกว่าที่อุปกรณ์ SiPAD จะรับได้ อุปกรณ์ SiPAD ก็จะเสียหาย (แถบสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีแดง) ถ้าน้อยกว่าก็จะไม่มีอะไรเสียหาย (เป็นแถบสีเหลืองปกติ) โดยประสิทธิภาพในการรับไฟกระโชกยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

 

 

© 2014 Stabil co,ltd. All rights reserved.

https://www.facebook.com/StabilSavedFromLightning
https://www.youtube.com/user/stabilthailand
https://www.facebook.com/StabilSavedFromLightning

บริษัท สตาบิล จำกัด

 

info@stabil.co.th

+66-2-681-5533

+66-2-681-7533 ( แฟกซ์ )

 

77 อาคารสตาบิล ตรอกนอกเขต ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

 

GPS: 13.68754,100.545473