เกี่ยวกับเรา

บริษัท สตาบิล จำกัด โดยกลุ่มวิศวกรที่ปรึกษาคนไทยซึ่ง ทรงคุณวุฒิ ได้ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าสิบปีสำหรับการวิจัยเพื่อเรียนรู้ถึงสาเหตุของ สภาพปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต่อ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในต่างสถานที่และสภาพแวดล้อม

 

รวม ถึงรูปแบบวิธีการ อุปกรณ์และระบบต่างๆ จำนวนมากได้ถูกนำไปใช้ โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนได้ทำการติดตามผลของการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้แนวทางในการวิจัยเริ่มเข้าสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งได้นำผลลัพธ์ แห่งการเรียนรู้ที่เกิดจาก ภาคสนามจริง มาพัฒนาระบบและอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกต่างๆ (surge)ได้เป็นผลสำเร็จ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก EPCOS ( formerly named SIEMENS )

 

ซึ่ง บริษัทฯ มีความพร้อมและยินดีที่จะนำชุดอุปกรณ์ป้องกันต่างๆมาทำการ สาธิตและทดลองให้เห็นจริง ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้

company establish Paid-Up Shareholders

ชื่อบริษัท

 

บริษัท สตาบิล จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ

 

20th April, 1993

ทุนจดทะเบียน

 

10 Million Baht

ผู้ถือหุ้น

 

100% Thai Owner

Head Office

สำนักงานใหญ่

 

77 อาคารสตาบิล ตรอกนอกเขต

ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพ 10120

พื้นที่สำนักงาน / โรงงาน

 

5,600 ตารางเมตร ( โดยปริมาณ )

จำนวนพนักงาน

 

80 คน ( โดยประมาณ )

telephone
โทรศัพท์
 
0-2681-5533
โทรสาร
 
0-2681-7533
เว็บไซต์
 
www.stabil.co.th
 
อีเมล์
 
info@stabil.co.th
ประเภทธุรกิจ
 
- ผู้ผลิต
- ขาย และ บริการ
- ให้คำปรึกษา
เครื่องหมายการค้า
 
STABIL
ผลิตภัณฑ์
 
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางสายไฟฟ้า
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางคู่สายโทรศัพท์
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางคู่สายวงจรเช่า
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางสายสัญญาณ

 

ผลิตภัณฑ์
 
- ระบบสายดิน
- อุปกรณ์นับฟ้าผ่า
- อุปกรณ์นับการเกิดไฟกระโชก
- อุปกรณ์ทดสอบ Arrester

 

ผลิตภัณฑ์
 
- อุปกรณ์พักสายโทรศัพท์ ( MDF )
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกบน MDF
- ปลั๊กกันฟ้า
- SiPAD
 

 

© 2014 Stabil co,ltd. All rights reserved.

https://www.facebook.com/StabilSavedFromLightning
https://www.youtube.com/user/stabilthailand
https://www.facebook.com/StabilSavedFromLightning

บริษัท สตาบิล จำกัด

 

info@stabil.co.th

+66-2-681-5533

+66-2-681-7533 ( แฟกซ์ )

 

77 อาคารสตาบิล ตรอกนอกเขต ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

 

GPS: 13.68754,100.545473