สินค้าและบริการ

เทคโนโลยีใน ปัจจุบันนี้ ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้กันอยู่ตามบ้านพักอาศัยอาคารชุดหรือสำนักงาน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมเครื่องจักรใน ขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นการทำงานเร็ว ขึ้นและมีขนาดเล็กลงแต่อุปกรณ์เหล่านี้ ค่อนข้าง เปราะบางและเสียหายได้ง่าย จากสิ่งรบกวนภายนอก เช่นแรงดันไฟกระโชก,แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ, แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดจากฟ้าผ่า แรงดันไฟฟ้าสูงฉับพลันซึ่งเกิดจากการปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่หรือเกิด การลัดวงจรระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

บริษัท สตาบิล จำกัด จึงขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ และระบบ ป้องกันอันตรายจากไฟกระโชก ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านดังนี้

 

© 2014 Stabil co,ltd. All rights reserved.

https://www.facebook.com/StabilSavedFromLightning
https://www.youtube.com/user/stabilthailand
https://www.facebook.com/StabilSavedFromLightning

บริษัท สตาบิล จำกัด

 

info@stabil.co.th

+66-2-681-5533

+66-2-681-7533 ( แฟกซ์ )

 

77 อาคารสตาบิล ตรอกนอกเขต ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

 

GPS: 13.68754,100.545473